Lavsjös Historia

Valda delar ur det tal som hölls när Lavsjö by firade 250 år.

Förste nybyggaren i Lavsjön var Erik Pärsson född i Svanabyn, han slog upp sina bopålar i Lavsjön 1746. Han fick sällskap av sin bror Jon Pärsson 1751, dom var ättlingar efter den omtalade Kiervel i Svanabyn, socknens förste nybyggare. På den tiden var det ju viktigast med jakt, fiske och slåttermyrar som många gånger orsakade stridigheter byarna emellan. Erik Pärsson som var en klok man, skicklig att förhandla löste tvisterna till det bästa och avlade domareden 1754, sedan han föreslagits till nämndeman vid tinget i Åsele.

Under vår uppväxttid 1920-1950 hade alla kor, hästar och både får, getter och häns, ja ända till början av 1960 fanns det många som hade kor och hästar. Det blir för långsökt att gå in på detaljer under den här tiden, men några viktiga saker för byns utveckling vill jag nämna.

Elektriciteten kom till byn 1922-1923 med som regel en lampa i köket i första hand. Första stationerade skolan kom 1892 och den förste läraren hette Österberg.

 


 
Den första affären öppnades på 1850-talet och i början av år 1920 öppnade kooperativa sin första butik i byn.

Befolkningsutvecklingen : Ja, efter ett tag på 40-50 talet då folkmängden var omkring 200, sjönk den kraftigt genom industrialiseringen i landet till omkring 80-90 personer. Nu finns det cirka 110-115 personer i byn med omnejd. Telefonen kom till byn 1916 med en abonnent. 1940 fanns det 3 abonnenter och 1957 20 abonnenter. Första vattenledningen byggdes 1870, ledningen var gjord av trästockar som man borrat hål genom. Den fungerade i cirka 85 år.
1958 anlades kommunalt vatten och avlopp i byn. 1905 började vedspisar att finnas i kammaren och på 1940-talet kom så kökspannor och centralvärme att installeras.
Innetoaletterna kom på senare delen av 1940 talet och oljeeldningen gjorde sitt intåg i slutet av 1950-talet. Gatlyset kom till på julafton 1968, vilken julhelg att minnas för byborna.

250 års fest

På folkets hus höll byn en fest 1996 det år byn firade 250 år. På denna fest sjöng man den här sången:

 

LAVSJÖ 250 ÅR

I kväll vi samlats till festen här
Vi Lavsjöbyn nu ska hylla,
den är så gammal, vår by så kär
tvåhundrafemtio ska fylla.
Vi har nog minnen från barndomstiden
och längesen från en tid förliden,
om Lavsjön.

Det här är första versen, sången i sin helhet finner du i dokumentarkivet här till höger.

folketshus_liten.jpg

Lavsjö Länkar

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12516486sedan sidan startade