Sämsjön

Snårberget

Där fanns fäbodar i mitten av 1850-talet. En ny fäbodstuga byggdes 1859.
Den förste som enligt kyrkoboken var fast bosatt i Snårberget var torparen Daniel Olovsson. Han flyttade till Snårberget 1881 och flyttade till Junsele 1886.
Nybyggaren Erik Markusson flyttade då dit med sin hustru Märta Matilda.
Deras dotter Nanny gifte sig med Per August Johansson och köpte Snårberget 1927 och ett nytt bostadshus uppfördes 1930.
Gården ägs nu av Kurt-Mikael Johansson, barnbarn till Nanny och Per August.


Mellanås

Erik Andersson fick 1916 utsyna ett kronotorp i Mellanås. Han och hustrun Margaretas son Erik Valdemar övertog torpet när han 1930 gifte sig med Alma Johanna. De fick barnen Sonja och Kurt och det är Kurt som idag har stugan som sin fritidsbostad.

Erik och Margaretas dotter Signe gifte sig med Hugo Persson och de skaffade sig också ett kronotorp i Mellanås, det torpet är numera nedlagt.


Simsjö

1863-64 flyttade Nils Ingelsson till Simsjö och blev nybyggare. Han och familjen sålde sitt nybygge till Wäija AB och flyttade 1876.
Mellan 1876 och 1887 bodde Erik Adan Jakobsson med sin familj i Simsjö.
1889 kom Jonas ”Jonke” Hahlin och hans hustru Lisa Eleonora från Lavsjön och arrenderade först men de köpte 1910 de avstyckade inägorna.
1921 delade Jonke stället mellan två av sina barn. Dottern Vendla som var gift med Hilding Göransson och sonen Jonas.
Båda gårdarna är nu fritidsbostäder.

 

Björnberget

Den förste som fick sitt kronotorp utsynat var Anders Mattias Jonsson och han flyttade dit med sin hustru 1905.
1922 överlämnade de kronotorpet till sin son Jonas Verner. Jonas gifte sig med Ester och de antog tillnamnet Bromer.
Efter att paret flyttat hyrdes torpet ut som semesterbostad men är numera köpt av finskan Tuula.

Den andre kronotorparen var Andreas Nikanor som under värnplikten fick byta tillnamnet Jonsson mot Sjölander.
Torpet tillträddes 1919 men familjen bodde i Grynberget tills fastigheten var uppförd 1921.
Nikanor brukade torpet till 1950 då han överlämnade det till sonen Börje. Jordbruket avvecklades 1982. Gården är friköpt och brukas som fritidsbostad av döttrarna.

 

Simsjönäs

1854 begärde Ohl Ingelsson syn för ett nybygges anläggande på Simsjönäs, ansökan blev inte bifallen och enligt hörsägen skall det ha varit Jöns Jöransson som räknats som den förste nybyggaren någon gång i slutet av 1850-talet.
I början av 1870-talet köpte Wäija Aktiebolag av dåvarande ägaren. De anställde 1879 en arrendator, Daniel Danielsson, kallad Danke.
Jöns Georg Hahlin köpte fastigheten 1910 och äldste sonen Nils Rickard övertog stället 1946 och sålde det 1970 till David Johansson som har det till fritidsbostad.

Lavsjö Länkar

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12516474sedan sidan startade