Hembygdsområdet

Området, som gränsar mot kyrkplatsen, är inte särskilt stort men rymmer ändå en hel del intressanta sevärdheter, som t.ex. ett hembygdsmuseum med över 400 bruksföremål från nybyggartidens jordbrukssamhälle och från gammal samekultur. Föremålen finns utställda i gamla sockenstugan och timmerlogen.

Hembygdsområdet

Inom området finns också en lappkåta, uppbyggd år 1987 - en rekonstruktion av Lill-Månkes kyrkkåta.
I anslutning till kåtan finns en samisk stolpbod, en rökstut och en timmerloge av den äldsta typen.

Byggnaderna är uppförda under senare år, men påminner om svunna tider i våra bygder.

 

1. Bagarstugan
2. Sockenstugan
3. Timmerloge
4. Lappkåta
5. Spelflotte
6. Stolpbod
7. Rökbastu

Sockenstugan

sockenstugan.jpg
Sockenstugan

Sockenstugan med prästkammare byggdes år 1884 efter påtryckningar av kyrkoherden i Dorotea, om behovet av en sockenstuga med prästkammare där prästen kunde bo enskilt under kyrkhelgerna.
Prästkammaren blev sedan prästens bostad vid kyrkobesöken fram till år 1905, då Risbäck blev egen församling och fick egen präst och prästgård.

Sockenstugan överläts sedermera till prästgården som bagarstuga och bakugn uppfördes.
År 1919 beslutade kyrkostämman att stugan skulle användas som lokal för småskolan och en plåtkamin installerades.
När nya skolan togs i bruk år 1933, inrättades en s.k. "lässtuga" där byborna kunde samlas, läsa tidningar och böcker och umgås.
Omkring år 1940 beslutades att stugan skulle tagas i anspråk som muséelokal för de gamla bruksföremål som dåvarande prästen, Th. Möllberg, samlat in under sina år i Risbäck.
Under de följande åren har föremålens antal ökat undan för undan och uppgår nu till drygt 400 föremål.

Sommaren 1992 upprustades museet, föremålen inventerades, fotograferades och katalogiserades.

Hembygdsföreningen

logo_hembygdsför.jpg

1985 återbildades Risbäcks Hembygdsförening.
Föreningens största uppgift har varit att renovera museet och katalogisera alla föremål som finns där och i den gamla timmerlogen.
I dag finns drygt 400 föremål från nybyggartidens jordbrukssamhälle och från gammal samekultur.
Övriga byggnader (bagarstuga, stolpbod, lappkåta, spelflotte och timmerloge) som finns på Hembygdsområdet har byggts genom Hembygdsföreningens försorg.


Eldsjälen bakom detta var dåvarande ordförande i hembygdsföreningen Bruno Kämpe.
Genom föreningen gav Bruno ut boken "Risbäcks församlings byar 1800-tal" som handlar om Risbäcks församlings byars och släkters utveckling sedan 1700-tal.
Han har även skrivit böckerna: "Vandra med vinden", "Lappskatteland" och "Barfotaby" 1991 fick Bruno mycket välförtjänt Dorotea kommuns kulturstipendium.

Den 20 juli 1996 avled Bruno.
En stor förlust för Risbäck och kommunens hembygdsforskning.

 

Hembygdsföreningen står för visning av museet och uthyrning av bagarstuga.

 

Vid hyrning av bagarstugan Ta kontakt med :

Anita Lindh tele: 0942-40010

 

Vid visning av museet ta kontakt med :

Anita Lindh tele: 0942-40010

 

 

 

Vill du bli medlem i Risbäcks Hembygdsförening så finns det medlemskort att köpa hos Anita Lindh tele: 0942-40010

 

Lappskatteland och Barfotaby.

Finns för försäljning hos Anita Lindh tele: 0942- 40010 

Risbäcks församlings byar är för tillfället slut. 

Priset för böckerna är 150 kr

 

Hembygdsföreningens Bankgironummer är: 555-1254


Styrelsen för Hembygdsföreningen År 2010ser ut så här:

Ordförande: Anita Lindh      Tele: 0942-40010

Risbäcks Länkar

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12516521sedan sidan startade