Kyrkan

Vår vackra kyrka är regionens andliga centrum. Den är alltid öppen och här firas regelbundet gudstjänster av olika slag. Församlingen är levande och har egen präst!

kyrkan_liten.jpg

Människan är en religiös varelse och har därför ett behov av ett andligt centrum. För nybyggarna i Risbäcksregionen fanns detta centrum i Dorotea. Avståndet var för långt, c:a 7 -10 mil beroende på var i regionen man bodde.
Därför framfördes redan 1835 önskemål om en egen kyrka, en önskan som upprepades 1848 men som fick effekt först 1856 då Sörforsåboen Ludvig Christian Fousinette i Dorotea kyrka med kraft framförde nödvändigheten av byggandet av en kyrka i regionen. Vid detta tillfälle hade han alla byar bakom sig, tillsammans 30 hemmans rökar.
Enligt Nenséns dagbok var plats för kyrkan redan utsedd 1850. Den skulle ligga vid Stor Arksjöns strand. 1858 var byggandet igång bl a tack vare Consistoriums ekonomiska stöd.
När kyrkan stod färdig är det ingen som med säkerhet vet, men det antas att den togs i bruk 1859.
I ett besiktningsprotokoll från 1867 berättas det att Gudstjänst firas två gånger per år.
Nybyggandet hade gett bygden ett andligt centrum. Det enkla templet i trä har sedan dess väl fungerat.
1925 renoverades kyrkan för första gången och vid en andra renovering 1950 fick kyrkan elektrisk uppvärmning, ny orgel och en ny kyrkklocka.
I det enkla kyrkorummets interiör kan nämnas Gerda Höglunds altartavla skänkt 1931. Motiv: "Herre bliv när oss". Även den vackra dopfunten i trä av Torborg Lindberg, skänkt 1946, tillhör blickfånget.

1905 blev Risbäck egen församling med egen präst.
Församlingen är fortfarande levande med regelbundna gudstjänster i kyrkan och det som en gång blev verklighet för de fösta nybyggarna i regionen är fortfarande verklighet i Risbäcks församling.
Gudstjänst finns och de heliga vigningsriterna omsluter fjällbygdens folk i ett tryggt famntag!

 

 

Ordinarie präster som varit stationerade och tjänstgjort vis Risbäcks kyrka sedan dess tillkomst:

 

Kapellpred. Viktor Teodor Vallberg, under åren 1905 - 1918

Komm. Gustaf Bernhard Andersson  under åren 1919 - 1923

Komm. Nils Olof Nolander               under tiden 1924-1/6- 1928

Komm. Thorsten Herman Gunnar Möllerberg under tiden 9/6-1928 - 15/9-1945

Komm. Erik Ivar Folke Smedsgård   under tiden 10/12-1945 - 1/9-1952

Komm. Andrius Skimutis                   under tiden  12/9-1952 - 30/9-1980

Komm. Agne Bergmark                    under tiden 1/11 1980 - 2004

 

Idag har vi ingen präst stationerad i Risbäck utan det kommer en från Dorotea vid behov.

Risbäcks Länkar

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12593932sedan sidan startade