Risbäcks och Sandviks samfällda fiske

ALLMÄNT

Området omfattar ett antal sjöar, tjärnar och vattendrag inom Långseleåns avrinningsområden


LÄGE

Risbäcks och Sandviks samfällda fiske är beläget c:a 70 km nordväst om Dorotea efter "Konstvägen sju älvar" mot Borgafjäll


FISKE


OMRÅDET ERBJUDER ETT INTRESSANT FISKE DÄR LAXARTAD FISK FÖREKOMMER I DE FLESTA VATTEN

Stor-Arksjön: grov öring, abborre, sik gädda
Ytter-Rissjön: öring röding abborre
Rödingssjön: öring, röding

För strömfiskare rekommenderas:
Mellan-Rissjöbäcken: öring
Storbäcken: öring,
Risbäcken: öring, harr


Fisk fångad i Arksjön

 

FISKEREGLER
Vatten inom området är upplåtet för fiske med ett handredskap per fiskare.
Minimimått 25 cm på fångad fisk
Båt endast i St-Arksjön och St-Gäddsjön

Fiske tillåtet hela året förutom i nedan uppräknade sjöar och vatten drag.
Fiskeförbud: Storbäcken, Mellan-Rissjöbäcken och Risbäcken
fr.o.m. 25 aug-31 okt
Ytter-Rissjön fr.o.m. 1 sep-31 okt
Stor-Arksjön fr.o.m. 1 sep-30 sep

Förbjudet fiske: utter och lång rev

Fiske guide med karta finns hos fiskekortförsäljarna


FISKEKORTFÖRSÄLJARE 
Lars-Erik Kämpe 0942-40045 
Frits Olovsson  073-8368111

 

 
Karta över fiskeområdet 

 


Bild av Arksjön tagen från Västsjö

Risbäcks Länkar

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12516432sedan sidan startade