Byarådets Årsmöte

2008-01-20 00:00

Söndagen den 3 februari kl 14.00 – 17.00

Söndagen den 3 februari kl 14.00 – 17.00  Plats: Kommunhuset, Vita rummet.

Program: Information om Leader projektet  Information från Dorotea Kommun Näringsliv

 

Årsmöte: Verksamhetsåret 2006 redovisningar Verksamhetsåret 2007 Beslut och val

 

 Årsmötesförhandlingar
        1. Mötet öppnas
        2. Årsmötet behörigt kallats
        3, Godkännande av dagordning
        4, Val av mötesfunktionär
                a, Ordförande
                b, Sekreterare
                c, 2 st justerare
        5, Verksamhets berättelse samt ekonomisk rapport
        6, Ansvarsfrihet för AU ( Janerik Wallin, Thommy Persson)
        7, Val av arbets utskott
                a, 3 st ordinarie au
                b, 3 st ers au
        8, Kommande verksamhet
        9, Övriga frågor
        10, Protokoll justeras den___/____ 2008, Kommunhuset.
        11. Nästa möte datum och plats
        12. Mötet avslutas

 

AU-gruppen

Till startsidan

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12516405sedan sidan startade