Anteckningar Byarådsmötet i Dorotea 080617

Anteckningar förda vid Byarådsmöte i Dorotea

Dag: Tisdag den 17 juni 2008
Tid: Kl. 18.00
Lokal: Vita rummet, Dorotea kommun

Närvarande:
Ulf Sjögren, Lillemor Sjögren, V.Ormsjö
Anette Svensson, Borgafjäll
Helene Emanuelsson, Lavsjö
Inger Henriksson, Lilian Tegnander, Mårdsjö
Joel Jonsson, Storbäck
Gunilla Arnoldsson, Susanne Wallin, Lajksjö
Thommy Persson, Ö.Ormsjö
Christer Oscarsson, Korsele


1. Mötets öppnande
Thommy Persson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Thommy Persson väljs till ordförande och Ulf Sjögren väljs till sekreterare.

3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställes utifrån de ärenden som hänsköts från mötet i V.Ormsjö


4. Leaderprogrammet
Leaderprogrammet diskuteras livligt och meningarna är skilda i frågan om svaret ja eller nej.
Samtidigt diskuteras Länsstyrelseprojektet: Utvecklingsverksamhet avseende lokal service i samverkan.
Mötet beslutar
att åter ta upp frågan om Leaderprogrammet vid nästa byarådsmöte och
att byarådet håller sig neutralt och inväntar mer information då det gäller Länsstyrelseprojektet.

5. Byarådets organisation
Förslaget om en samordningsgrupp på fem personer diskuteras. Två personer med en ersättare blev föreslagna. Mats Söderberg, Borgafjäll och Jan-Erik Wallin, Storbäck och som ersättare Anette Svensson, Borgafjäll. Frågan debatteras livligt.
Mötet beslutar
att vid kallelse till nästa möte även kräva att lokala politiker ställer upp.
Mötet skall då behandla frågan om byarådets framtid. Om deltagandet vid mötet inte blir tillräckligt många, läggs byarådet ner. 

6. Årets by
Mötet besluter
att Lajksjö blir Årets by 2008, med bl.a. en brännbollsturnering 
att Borgafjäll blir Årets by 2009
att bidraget till Årets by maximeras till 20 000 kronor


7. Ansökan från Lavsjö
Det uppskjutna beslutet om bidraget till Lavsjö tas upp
Mötet beslutar
att bevilja Lavsjö by ett bidrag på 4 000 kronor till orienteringstävlingen.

8. Nästa Byaråd
Mötet beslutar
att nästa byarådsmöte blir den 10 september kl. 18.00 Vita rummet, Dorotea Kommun.

10. Avslutning  
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

Vid anteckningarna


Ulf Sjögren 
 

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12614951sedan sidan startade