Anteckningar080910

Anteckningar förda vid Byarådsmöte i Dorotea

Dag: Onsdag den 10 september 2008
Tid: Kl. 18.00
Lokal: Vita rummet, Dorotea kommun

Närvarande:
Ulf Sjögren, Lillemor Sjögren, V. Ormsjö
Inger Holmgren, Ålrajt
Marita Magnusson, Ålrajt
Berith Eriksson, Svanabyn
Gunilla Arnoldsson, Lajksjö
Anette Svensson, Borgafjäll
Bertil Westerlund, Dorotea kommun


1. Mötets öppnande
Bertil Westerlund hälsar välkommen och överlämnar ordet till Inger Holmgren, Ålrajt

2. Sekreterare
Ulf Sjögren utses att föra anteckningar vid dagens möte


3. Ålrajtrapport
Inger Holmgren rapporterar att Ålrajt övertagit ansvaret för support och fakturering, när det gäller ”Hemsidorna”. Inger vill veta vilka kontaktpersonerna är, samt om det finns intresse för utbildning. Om intresse finns kommer en påbyggnadsutbildning att hållas under två kvällar i höst (okt.-nov.) på Lärcentrum. Utbildningen kommer bl.a. att ge kunskap i bildhantering. Kommunen står för kostnaderna
Mötet beslutar
att Inger tar kontakt med Jan-Erik Wallin för att få adresser till byarnas hemsidesansvariga
att intresserade dessutom kan kontakta studieförbunden för att via studiecirkelverksamhet förkovra sig.


4. Kostnad för driften av Hemsidan 
Marita Magnusson rapporterar att hemsideskostnaden är 200 kronor/ kvartal.
Kommunen har betalat kostnaden för första kvartalet 2008.


5. Byarådets organisation
Utifrån byarådets beslut den 17 juni diskuteras byarådets existens.
Fyra byar är representerade vid dagens möte, vilket visar att intresset inte är speciellt stort.
Bertil Westerlund framhåller vikten av ett aktivt byaråd och att den föreslagna datautbildningen är ett bevis på att kommunen gärna ser att byasamordningen fortsätter.
Berith Eriksson önskar att kommunpolitikerna visar mer uppskattning och utnyttjar möjligheten att informera byarna via byarådet.
Mötet beslutar
att byarådet blir vilande tills behov uppstår
att den/de som känner behov av samråd och samarbete kallar till möte. 


6. Årets by
Anette Svensson, Borgafjäll ställer frågan om den ekonomiska situationen för årets by.
När byarådet inte har någon verksamhet kan inte heller kommunens anslag på 30 000 kronor  komma i fråga.
Mötet ger förslag till Borgafjäll årets by 2009
Att söka kontakt med Vuxenskolan, som tidigare stöttat årets by-arrangemang
Att söka Bygdeavgiftsmedel
Att göra en framställan till Dorotea kommun


7. Leaderprojektet (Leader Lappland)
Bertil Westerlund rapporterar
att Dorotea kommun sagt nej till att ingå i Leaderprojektet.
Orsaken har varit allt för dåligt intresse från byarna, samt att kostnaderna för att delta i projektet är så höga att det inte finns någon möjlighet att få igen de pengar som satsas.


8. Länsstyrelseprojektet (Utvecklingsarbete för lokal service i samverkan)
Bertil Westerlund rapporterar att en satsning på samordning och utveckling av lokala servicepunkter ingår i projektet och att målet är att öka tryggheten och i första hand bibehålla den service som finns. Exempelvis kan tänkas att kommunens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans lokaler kan inrymmas i samma fastighet. Det gäller att hitta nya enkla lösningar. Projektet innefattar Dorotea och Åsele kommuner och där finns redan två projektledare Jeanette Olofsson för Åsele och Nora Henriksson för Dorotea.
Måndag den 22 september hålls ett sammanträde med Länsstyrelsen i vilket även näringslivsansvariga i Dorotea och Åsele deltar. Det kommer även en överläggning på Rosenbad, vid vilken Knut Isaksson kommer att delta i.
 

 

Vid anteckningarna


Ulf Sjögren  
 

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12614952sedan sidan startade