Minnesanteckningarna från föreningsträffen

Anteckningar från träff med föreningar om sommarprogrammet
 2010-01-18

Deltagare: Roland Blomqvist, Bitten Sjöström, Aina Korsén, Elsa Mårtenzon, Joel Jonsson, Gunilla Arnoldsson, Birgit Isaksson, Ann-Sofie Brantholm, Roland Oskarsson, Bert Persson, Lars ”Torparn” Nilsson, Carina Thellbro, Berit Leithe-Rönnberg, Louis Brodsky, Theresia De Wilde, Bauke de Witte, Ulf Sjögren, Reinhold Henriksson, Lars-Erik Isaksson, Louise Korsén, Carina Hansson, Bengt-Åke Wallin samt Astrid Rönnqvist och Nora Henriksson.

 Information från Astrid:
Förhandlingar pågår om en ny lokal för Turistbyrån, mer information kommer att ges när förhandlingarna slutförs. Roll-ups kommer att tas fram för att användas vid t ex mässor och utställningar. Fototävlingen som anordnades under närings-livsdagarna har visat sig mycket lyckad. Fotona har använts vid annonsering. Astrid mottar gärna ytterligare bilder som visar Dorotea kommun vackra sidor.

Thommy Persson, MB, hälsar att föreningarna skall meddela vilka som är kontaktpersoner.

Vid en tidigare träff med Företagarna och Dorotea IF angående marknaden meddelades att Företagarna planerar att anordna en företagarmässa under marknadsdagarna som infaller 12/7—14/7.

Hotell Nordica har meddelat att de kommer att ha öppet för matgäster och boende alla dagar under sommaren. De planerar också att anordna dans den 9/7 och den 10/7 samt eventuellt också en pubafton.
Danielsson Svensson har lämnat ett meddelande att Mini-Tåget står till förfogande med chaufförer (som Daniel tillsätter – inga utomstående får köra tåget p.g.a. säkerhetsregler). En prislista kommer senare. Daniel kommer själv också att köra guidade turer under marknadsdagarna.
För att få en bra spridning av aktiviteter under Återvändardagarna som anordnas under perioden 2010-07-09--18 är det viktigt att samordna aktiviteter mellan byar och föreningar. Sommarprogrammet som sammanställs kommer att omfatta juni, juli och augusti samt lite aktiviteter under övrig tid.
Programmet skall vara helt klart 2010-06-01. 

Årets by 2010 = Borgafjäll

Info från byarna/föreningarna om sommarprogrammet:
Årets by 30/7, Borgafjällens dag 31/7 – Borgafjällens Intresseförening, eventuellt dans någon kväll. Fråga: När har Norråker sin marknad? Rajastrand – premiärfiske i Grubbtjärn 10/7
Höglandsdagen 12/7
Avaträskdagen 15/7 – Avaträsk Framtid – dans på kvällen samt lite övriga aktiviteter. Kyrkmarschen 11/7.
Ormsjödagen förslag från gruppen den 13/7 – Ormsjö Lys o Intresse-förening samt dans 12/7
Allsång på Näset Bellvik 11/7 – Bellviks Intresseförening
Lajksjödagen 14/7 – Lajksjö Intresseförening
Storbäck ej fastställt återkommer efter påsk med information – Storbäcks Intresseförening
Roland och Bitten kommer att annonsera om arrangemang i maj. De kommer som vanligt att anordna tunnbrödsbakning och kaffeförsäljning 8/7—13/7.
Företagarna och köpmannaföreningen planerar en företagarmässa under marknadsdagarna 12/7-14/7, men behöver hyra ett tält för detta. Eventuellt kan DIF hyra ut sitt tält som är 6*10 m.
Doro-Camp är intresserade att medverka under återvändardagarna. De har funderat på att anordna musikkvällar, pub/café-kvällar mm.
Dorotea IF anordnar marknaden och kommer också att anordna dans någon av kvällarna under marknadsdagarna.

 
 Synpunkter från föreningarna:

Berit Leithe-Rönnberg framför ett önskemål om att ta fram ett program som täcker hela året. Astrid meddelar att arrangemang kommer att läggas in på Destination Södra Lapplands hemsida fortsättningsvis. Det finns också önskemål om att arrangemang skall läggas in på VK:s hemsida, Inlandsbanans hemsida och Västerbotten Turisms hemsida.

Gunilla Arnoldsson framför önskemål om mer information om vad som händer (olika arrangemang) inom Strömsunds kommun, främst Hoting-Strömsunds-området.

Övrigt:
Efter genomgången av aktiviteter diskuteras om det skall finnas någon matservering under marknadsdagarna, om eventuellt Görans Konditori skulle kunna ha fika-försäljning på marknadsområdet under marknadsdagarna, samt öltält eller inte under marknaden. Även frågan om tävling mellan företagare och knallar under marknadsdagarna tas upp.

 

Nora Henriksson
  

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12516406sedan sidan startade