Om cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska webbplatser som innehåller cookies informera besökarna om vad dessa "kakor" används till och hur användaren undviker dem om han eller hon vill.

Vad är cookies?

Vad är Cookies?
Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookie-filen består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan.

Så här används cookies på ByaPortalen
Dorotea Byaportal använder två typer av cookies - textfiler och sessionscookies.
  1. Cookies som textfil används i omröstningsmodulen på förstasidan för att hindra en besökare att rösta flera gånger på samma fråga.
  2. Den andra typen, sessionscookies, används enbart internt på webbplatsen i samband med inloggning av administratörer. Där innebär cookies att behörighetsprofilen lagras. För en vanlig besökare på vår webbplats används alltså inte sessioncookies. Sessionscookies försvinner för övrigt när du stänger din webbläsare.
Vad händer om jag säger nej till cookies i min webbläsare?
Om du genom inställningar i din webbläsare säger nej till cookies stoppar du inloggningsfunktionen, vilket innebär att du inte kan logga in för administration av sidor eller delta i forumet. I övrigt fungerar www.doroteabyar.nu precis som vanligt.

Är cookies farliga?
Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och både Netscape och Explorer tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Hur säger jag nej till cookies? I din webbläsare kan du ändra inställningarna så att du alltid får upp en fråga om du vill tillåta cookies eller inte när du kommer till en webbplats på Internet. Exakt hur du gör beror på version och plattform:

Internet Explorer IE 6.0: Välj Tools/Internet Options/Privacy och sätt inställningar för cookies. Här kan du välja själv i vilken utsträckning du vill tillåta cookies.

Internet Explorer IE 5.0: Välj Tools/Internet Options/Security och sätt inställningarna för cookies. Du kan välja att tillåta alla cookies eller att inte tillåta cookies alls.

Internet Explorer IE 4.0: Välj View/Internet Options/Advanced och välj om du vill tillåta cookies eller inte.

Netscape: Välj edit/preferences/advanced. Här sätter du inställningarna för cookies.

Opera: Ändra under File > Preferences > Privacy.

Mozilla: Tools > Preferences > Privacy.

Hur gör jag för att ta bort redan lagrade cookies?
Cookie-filerna sparas som enkla textfiler och går att kasta. För att ta bort cookies stänger du först ner webbläsaren. I Netscape går du in i cookies.txt-filen och slänger dina cookie-filer. I IE sparas cookies i en egen mapp under Documents and Settings. För övriga webbläsare kan leverantören ge dig anvisningar om hur du tar bort redan lagrade cookies.


Bestämmelser om användning av cookies finns i 6 kapitlet 18 § (2003:389) om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli. Post- och telestyrelsen PTS är tillsynsmyndighet och har ansvaret för efterlevnaden av lagens bestämmelser.

2006-05-17

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12614978sedan sidan startade