Rajastoröring

DOROTEA KOMMUN

 

Inom Dorotea kommun är stora områden upplåtna för sportfiske och fisket är både varierande och naturnära. Kommunen är stor och sträcker sig från fjället och långt ner i skogslandet vilket innebär att de flesta sportfiskare finner vad de söker.

 

Om man befinner sig längst upp i kommunen dvs i Borgafjäll så hittar man fiskevatten med lockande namn som Korpån, Saxån och Slipsikenområdet. Fisket sker där i ren fjällterräng eller i fjällnära miljö efter vackert guldskimrande öringar eller rödbukade rödingar.

 

Ju längre ner i kommunen man kommer ändras artsammansättningarna till att mer gälla harr, gädda, abborre, lake sik etc. Söker man efter riktigt stor harr, gädda och öring är Rajastrands fiskevårdsområde väl värt ett besök. Långseleån och Bergvattenån är två intressanta åar med olika karaktär och artsammansättning. Långseleån domineras av forsar och kortare sel, där speciellt flug- och lättare spinnfiske lämpar sig för att försöka komma åt åns otaliga harrar. Bergvattenån är en relativt näringsrik å med kortare forsar och längre sel. Den rinner även igenom ett flertal sjöar på sin väg ner mot Ormsjön. Ån är lokalt känd för sina stora gäddor och abborrar men är även intressant p g a sina rikliga bestånd av id och brax. Vissa lugna sommarkvällar backar iden ner på forsnackar och blir där intressant att fiska efter med fluga, då den gärna tar större nymfer eller fiskimitationer.

 

Utöver ovan nämnda exempel finns en mängd olika åar, bäckar, sjöar och tjärnar väl värda att prova inom detta storslagna område.

 

Dorotea kommun försöker aktivt utveckla fisket inom kommunen, både genom olika former av biotopvård, hållbara regler etc. Mycket av arbetet sker i projektform i sammarbete med Vilhelmina och Åsele kommuner och mer om arbetet kan Ni läsa på http://www.sodralappland.nu/.

 

Tänk på att vara rädd om fiskeresursen genom att inte ta upp mer fisk än Ni kan konsumera för stunden. Anledningen är att många av våra vatten är näringsfattiga och har därför en begränsad fiskproduktion, vilket gör att vattnen är känsliga för överfiske. 

 

 

Du är fiskebesökare nr 31291

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12598982sedan sidan startade